Wspólne słuchanie

Eksperymentujecie z dźwiękami?: słuchajcie szybkiej i wolnej muzyki, głośnej i cichej?. Przerywaj zabawę momentami ciszy. Możecie również tańczyć lub biegać w rytm muzyki??

Zabawa rozwija zmysł słuchu? u dziecka oraz wprowadza Je w świat mówienia i komunikowania